วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกระมอล – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกระมอล – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330424002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2527

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/10/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ