วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกระบี่ – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกระบี่ – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330416001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2426

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/6/2546

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ