วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกระบังดิน – พิจิตร

ชื่อวัด : วัดกระบังดิน – พิจิตร

รหัสวัด : 02660602008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ