วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกระบกเตี้ย – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดกระบกเตี้ย – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02240802003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/3/2529

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/3/2530

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ