วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกระบกหวาน – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดกระบกหวาน – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02240803012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1/5/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/9/2564

ที่อยู่ : เลขที่ กระบกหวาน หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ