วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกระทุ่มสุทธาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกระทุ่มสุทธาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320206009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 31/10/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ