วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกระทุ่มทอง – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดกระทุ่มทอง – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670510002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/10/2552

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ