วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกระทิงทอง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดกระทิงทอง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220701005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/8/2541

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ