วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกระทอน – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกระทอน – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300105003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2315

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2515

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ