วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกระทมวนาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกระทมวนาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320605011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/3/2561

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ