วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกระทงลอย – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดกระทงลอย – สระบุรี

รหัสวัด : 02190303003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/10/2517

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ