วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกระต่าย – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดกระต่าย – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440710007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2451

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ