วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกระต่ายด่อน – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกระต่ายด่อน – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330705004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/12/2518

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ