วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร) – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร) – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600406003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2468

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/11/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ