วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกระดังงา – สงขลา

ชื่อวัด : วัดกระดังงา – สงขลา

รหัสวัด : 05900202002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2152

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 17/8/2530

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ