วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกระดังงา – ลพบุรี

13 ธ.ค. 2023
20

ชื่อวัด : วัดกระดังงา – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160501004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 3/7/2546

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ