วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกระดังงา – นครศรีธรรมราช

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดกระดังงา – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05801501001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2447

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/7/2528

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ