วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกระดังงาบุปผาราม – สิงห์บุรี

ชื่อวัด : วัดกระดังงาบุปผาราม – สิงห์บุรี

รหัสวัด : 02170108004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2450

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/9/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ