วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกระชงคาราม – สุโขทัย

ชื่อวัด : วัดกระชงคาราม – สุโขทัย

รหัสวัด : 03640107004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/12/2521

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/10/2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ