วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกระจายใน – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดกระจายใน – ยโสธร

รหัสวัด : 04350502001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2360

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/1/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ