วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกระจังงาม – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดกระจังงาม – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600206002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2471

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ