วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกรมธรรม์ – พิษณุโลก

ชื่อวัด : วัดกรมธรรม์ – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650107001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2469

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/7/2526

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ