วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกรดงาม – พิจิตร

ชื่อวัด : วัดกรดงาม – พิจิตร

รหัสวัด : 02661201002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/4/2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/2/2565

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ