วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกม. ๒๖ ใน – ยะลา

ชื่อวัด : วัดกม. ๒๖ ใน – ยะลา

รหัสวัด : 05950303001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/7/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ