วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกมลศรี – ตรัง

ชื่อวัด : วัดกมลศรี – ตรัง

รหัสวัด : 05920503002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2471

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 15/1/2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ