วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกมลธรรมาราม – จันทบุรี

13 ธ.ค. 2023
21

ชื่อวัด : วัดกมลธรรมาราม – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220207005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/4/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/3/2561

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ