วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกทลิวนาราม – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดกทลิวนาราม – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310306002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/1/2515

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2516

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ