วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกตปุญโญอินทราราม – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดกตปุญโญอินทราราม – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04450907017

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 30/4/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/2/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 19 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ