วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกงลาด – นครปฐม

ชื่อวัด : วัดกงลาด – นครปฐม

รหัสวัด : 02730407001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2335

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 5/1/2552

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ