วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกงรถ – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกงรถ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 64130160001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ กงรถ หมู่ที่ 1 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ