วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกกไทร – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดกกไทร – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670111005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/11/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ