วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกกโก – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดกกโก – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160103002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2330

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2413

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ