วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกกเต็น – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดกกเต็น – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720303003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2446

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/9/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ