วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกกสับ – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดกกสับ – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02240209001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2476

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ