วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกกทองใหญ่ – เลย

ชื่อวัด : วัดกกทองใหญ่ – เลย

รหัสวัด : 04420114002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ