วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกกต้อง – อุตรดิตถ์

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดกกต้อง – อุตรดิตถ์

รหัสวัด : 03530501006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/3/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ