วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกกตูม – มุกดาหาร

ชื่อวัด : วัดกกตูม – มุกดาหาร

รหัสวัด : 04490403002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2473

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/11/2530

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ