วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกกซาง – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดกกซาง – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720303007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/11/2547

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ