วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกกกอก – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดกกกอก – สกลนคร

รหัสวัด : 04470103005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2400

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/12/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ